Wie zijn wij?

Wat is de Chiro?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Brussel. Iedereen is welkom vanaf het eerste leerjaar.  Met meer dan 100 000 zijn we, verspreid over bijna 900 groepen.  

 

Wat doen we?

De Chiro wil op zoveel mogelijk verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bijeenbrengen. We willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld.

Leiding geven aan de leden

Je geeft je kind in handen van enkele leiders en leidsters.  Zij hebben het beste voor met je kind, en willen niks liever dan het een topnamiddag te bezorgen.  Daarvoor zijn ze uren in de weer.

Programma maken

De leiding organiseert de activiteiten voor de kinderen.  Daarvoor komen ze op voorhand samen, en bedenken ze met hun medeleiding wat ze tijdens de Chironamiddag zullen doen.

Vergaderen

De leiding komt ook regelmatig samen om te vergaderen.  Tijdens de leidingskring overlopen ze de programma's van de Chironamiddag, en bespreken ze algemene dingen om de Chiro draaiende te houden: van de lokalen opruimen tot het eetfestijn organiseren.

Vrijwillig

Alles wat de leiding voor de Chiro doet, doet ze vrijwillig.  Hun motivatie is dat ze met kinderen toffe activiteiten willen doen.  Zo kunnen ze ‘teruggeven’ wat ze vroeger zelf van hun leiding hebben gekregen.

Op kamp

Elke Chirogroep gaat in de zomer op kamp. Voor de meeste Chiroleden is dit het hoogtepunt van het jaar waar ze al maanden van tevoren naar uitkijken en jaren later nog over babbelen.

De allerkleinsten gaan een week, de rest kampeert tien dagen ergens in België.  Voor de allerkleinsten is het vaak de eerste keer dat ze zo lang weg zijn van huis, en dat ze niet in hun eigen bed slapen. Op bivak slapen we op een veldbedje of een luchtmatras; de kleinsten in een lokaal, de ouderen in tenten.

Kampvoorbereiding

Als voorbereiding op het kamp organiseert de leiding tijdens het jaar al een weekend. Zo weten de leden wat het is om een overnachting op locatie te doen en kunnen ze al eens 'oefenen'.

De tien dagen kamp zitten boordevol activiteiten.  De leiding heeft op voorhand een gedetailleerd kampprogramma opgesteld: van een bosspel over een tocht tot 's avonds een verhaaltje voorlezen voor het slapengaan.

Kookploeg

Het eten op bivak wordt klaargemaakt door een kookploeg.  Die kookploeg bestaat meestal uit ouders van (oud-)leden of oud-leiding.  Het zijn dus geen professionals maar vrijwilligers.

De meeste kookploegen doen erg hun best om flexibel om te gaan met koken. Zo kan je aan hen vragen om rekening te houden met speciale wensen, zoals intoleranties of andere eetwensen (halal) de kookploeg zal altijd hun best doen de aanpassingen te maken.

Geen uniform, maar 'kledij'

Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro.  Je herkent ons aan onze Chirokleren.  We lijken anders maar toch ook weer hetzelfde.  Het is duidelijk dat we samen horen.

Bij de Chiro moet je jezelf kunnen zijn. Alle vormen en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet. We spreken dus van Chirokleren en niet van een 'uniform'.

De huidige Chirokleren zijn geen teken van 'iedereen hetzelfde', maar van grote verbondenheid over verschillen heen.  De basisprincipes achter ons aanbod vatten we samen in de afkorting 'klean': kwaliteit, levendig, eerlijk, aanvaardbare prijzen en nieuw.

Wat je draagt bepaal je ook in samenspraak met je eigen Chirogroep.

Verplicht?

In de Chiro is niemand dus verplicht om alles te dragen. De pull van Chiro Schaffen is wel aangeraden aan te schaffen vanaf het moment dat je kind mee gaat op kamp. Sommige groepen hebben nog de gewoonte om een aantal zaken expliciet te vragen, bijvoorbeeld een T-shirt.  Ga daar gerust met hen een gesprek over aan.

Wat kost dat?

Een nieuwe sweater, broek of rok, hemd en T-shirt kosten afhankelijk van de maat ongeveer 90 euro in totaal voor de kleinsten en 110 euro voor de grootsten. De meeste Chirogroepen hebben echter een tweedehandswerking die het kostenplaatje heel wat drukt. 

Heb je het financieel moeilijk, en kun je zo'n kost niet opbrengen?  Spreek dan zeker de leiding aan. Vaak kan de Chirogroep een deel van de kost mee dragen.

Dikwijls kun je Chirokleren bestellen bij iemand van de leiding, maar je kunt zeker ook terecht in een van onze elf Chirowinkels: De Banier.  Je kunt er de kleren passen en vindt er het hele assortiment.  Meer info op www.debanier.be. 

Lidgeld

Een Chirowerking kost geld en de meeste groepen vragen daarom lidgeld. Ze bepalen zelf hoeveel dat bedraagt, gemiddeld ligt dat rond de 25 euro. Daarmee betalen ze het spelmateriaal en organiseren ze de activiteiten.  Voor de verzekering en de ondersteuning van Chirojeugd Vlaanderen betaalt elke groep 12 euro per lid aan de koepel, die verder alle administratie in orde brengt.  Lukt het je niet het lidgeld te betalen?  Bespreek het dat met de leiding, dan weten zij er wel een mouw aan te passen.

Tegemoetkoming lidgeld

Tip! Heel wat diensten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.  en het is ook fiscaal aftrekbaar. Ga dus zeker langs bij je ziekenfonds, de jeugddienst, het OCMW, enz.  Hoeveel ze terugbetalen, en wat je daarvoor moet doen, verschilt van dienst tot dienst.

Kijk zeker even op deze site: https://chiro.be/bivak/bivakadministratie/bivak-of-lidgeld