Jaarthema

Grenzeloos Chiro! 

We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse bedden en we chatten met mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we zijn wereldburgers. We horen of lezen verhalen over mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we weten niet altijd wie ze echt zijn. Met 'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen! 

Waarom grenzeloos Chiro?

In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op ‘internationaal’ willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun blik te verruimen en uit hun comfortzone te treden. We willen hen in ontmoeting laten gaan met  jongeren van over heel de wereld. Met de Chiro maken we ten slotte als stichtend lid bovendien deel uit van een internationaal netwerk van jeugdbewegingen, de Fimcap*.

De Fimcap is een internationale katholieke confederatie van jeugdbewegingen. De naam is een letterwoord: ‘Fédération International des Mouvements Catholiques d’Action Paroissiale. Fimcap telt 30 organisaties in 27 landen. 

Met dit jaarthema willen we dat netwerk en de mogelijkheden die dat netwerk biedt in de kijker zetten.  

In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers. 

1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias  
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd Vlaanderen ook veel leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door ontmoetingen te organiseren en uit te wisselen over de grenzen heen willen we verwondering opwekken. Internationale ontmoetingen staan centraal. En daarvoor hoef je niet altijd letterlijk over de grens te gaan!  

2. Samen sterk!  
 Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen onze eigen groep belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de gemeenschap om ons heen. We wonen allemaal op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met velen tegelijk laten horen. We laten de stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen we niet alleen doen voor de kinderen en jongeren die in ons land wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid. 

3. Chiro, dat is wat ons bindt! 
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel aandacht aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben jongeren aan de andere kant van de wereld hun eigen culturele eigenheden en verschillen ze zo van ons. Door kennis te maken met leden en leiding van alle jeugdbewegingen in de wereld willen we ook focussen op de gelijkenissen. Van noord naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in de jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal evenveel warmte verspreiden. Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid. 

Het jaarthemalied! 

Grenzeloos Chiro - De Chiroband

Tekst en akkoorden van Grenzeloos Chiro